Aanvraag charity evenementen

Onder de noemer charity evenementen scharen we alle evenementen die worden georganiseerd door stichtingen die zich inzetten voor ernstig of langdurig zieke kinderen denk hierbij aan stichtingen als Doe een wens, dreamnight en dergelijke.

U kunt onze medewerking aanvragen voor het vervoer van uw gasten vanaf huis of instelling en tussen de diverse locaties die worden bezocht.

Onder de video kunt u lezen hoe u onze medewerking kunt aanvragen

Voor een aanvraag om aan uw evenement mee te werken kunt u de onderstaande gegevens mailen naar: evenementen@vwbrandweerbus.nl

Naam organisator
Naam contactpersoon
Datum van evenement
Aanvangstijd en plaats
Korte uitleg wat er van ons wordt verwacht.

Verdere uitwerking en details zullen na toezegging worden uitgewerkt, waar nodig uiteraard onder geheimhouding. Persoonlijke zaken en situaties zullen door ons nooit worden gedeeld. Eventuele publicaties zullen 100% gekopieerd worden van de organisator.